Årsmøte 2016 Sunde IBK

Til medlemmer i Sunde IBK
Styret innkaller herved til årsmøte i klubben.
Sted: Kvernevikhallen, Stavanger
Tid: torsdag 30.mars 2017 kl 19-20

Sakslisten finner du her.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøte må sendes styret senest 25.mars til arne.berentsen@lyse.net. Fullstendig saksliste med alle saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene to dager før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret